Aanvraag vergunning DNB

Je kunt tegenwoordig steeds meer informatie terugvinden op de site van de DNB over het aanvragen van vergunningen voor financiële en elektronisch geldinstellingen. Zelfs op You Tube zijn ze actief zoals hieronder blijkt.

Maar daar ben je er natuurlijk nog lang niet mee kijk daarvoor ook bijvoorbeeld  op de site van de DNB zelf.

Klik hier voor betaalinstellingen en hier voor een elektronisch geld instelling.

Lees vooral, voor dat je ergens ook aan begint de definities voor een betaal of elektronisch geldinstelling goed door, zoals deze momenteel door de DNB worden aangehouden.

Al met al kan het zelfs dan nog knap ingewikkeld en tijdrovend zijn daarom kan Frans Lieshout u daar op alle momenten behulpzaam zijn.

Wilt u meer weten neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier:

[bestwebsoft_contact_form]

Wij reageren zo snel als mogelijk !

VAN VRIJSTELLING NAAR VERGUNNING :

Het bericht op deze pagina komt van de site van de Nederlandse Bank door je te abonneren op hun nieuwsbrief , als je dat wilt, kun je deze nieuwsbrief in de toekomst zelf te ontvangen.

Een goede aanvraag loont

Het kan voorkomen dat u, bij voorbeeld door groei of het opzetten van nieuwe activiteiten, voorziet in de toekomst niet langer voor vrijstelling in aanmerking te komen. Het tijdig indienen van een goede vergunningaanvraag loont dan.

Doorgroeien naar een vergunning
Zodra een vrijgestelde betaaldienstverlener niet meer voldoet aan de voorwaarden voor de vrijstelling, vervalt de vrijstelling onmiddellijk en van rechtswege. Dit betekent dat een betaaldienstverlener vanaf dat moment in overtreding is van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het is daarom raadzaam om tijdig een vergunning aan te vragen. DNB adviseert om hierbij de hulp in te schakelen van een juridisch deskundig adviseur. De benodigde tijd voor de beoordeling van een vergunningaanvraag is sterk afhankelijk van de volledigheid en de kwaliteit van de aanvraag die bij DNB is ingediend. DNB heeft een wettelijke termijn van drie maanden voor de behandeling van de aanvraag. De termijn vangt aan op de dag van ontvangst van de volledige aanvraag. Het komt helaas regelmatig voor dat wij onvolledige aanvragen ontvangen: de beoordelingstermijn gaat dan pas in wanneer ook de ontbrekende informatie in bezit is van DNB. Hierdoor geldt: een volledige aanvraag loont.

Voorwaarden voor vergunning
Om voor een vergunning in aanmerking te komen, moet een betaaldienstverlener voldoen aan meerdere vereisten. Zoals bijvoorbeeld: vermogenseisen, regels met betrekking tot een integere en beheerste bedrijfsvoering en geschiktheidseisen voor bestuurders en commissarissen. Daarnaast zijn er ook vereisten waar u in eerste instantie misschien niet aan denkt, maar waaraan u wél moet voldoen. Zo mag de uitbesteding van belangrijke werkzaamheden aan derden of het gebruik van cloudservices nooit een belemmering vormen voor een effectieve uitoefening van het toezicht door DNB. Meer hierover leest u in dit document.

Meer informatie
Meer informatie over de vergunningaanvraag voor betaaldienstverleners, vindt u in Open Boek Toezicht