9 miljoen aan saldo op cadeaukaarten weg.

Misschien een beetje late reactie van Frans Lieshout Financieel BV over de teloorgang van V & D en daarmee tegelijk het vernietigen van, als wij het goed uit de kranten hebben begrepen, 9 miljoen euro aan tegoeden op cadeaukaarten.

Dit is geen nieuw probleem, dit gebeurde in Nederland al eerder bij bijvoorbeeld de Free Record Shop, zaak failliet !! cadeaukaarten niets meer waard!. Ook na een eventuele overname blijkt vaak dat de nieuwe eigenaar niet de schuld c.q. de tegoeden op deze kaarten overneemt.

Wat ons daar allereerst bij opvalt is dat het wel lijkt of als iedereen zijn of haar verlies zonder enig protest accepteert. Misschien ligt dat aan het feit dat degene die de cadeaukaart heeft, deze niet zelf heeft gekocht en de persoon die de kaart gekocht heeft zoiets heeft van dat geld was ik toch al kwijt. De hoogte van het bedrag op de kaart kan mede een reden zijn maar het feit blijft dat het geld van de consument is weg !!

Programma’s als KASSA of RADAR of welk consumenten programma dan ook besteden er weinig of geen aandacht op TV aan. Is er dan geen oplossing ? Nu, achteraf voor deze bonnen niet meer. Er zijn dan wel allerlei bedrijven die de consument willen paaien (let op! altijd voor hun eigen gewin) en derhalve de bonnen wel willen aannemen maar voor bijvoorbeeld de helft van de waarde of iets dergelijks maar daar gaat het Frans Lieshout Financieel BV niet om.

Frans Lieshout Financieel BV stelt zich wel de vraag hoe, is het heden ten dagen nog mogelijk dat bedrijven het geld van de consument kunnen en mogen gebruiken voor hun dagelijkse bedrijfsvoering ? Dat is toch echt niet meer van deze tijd. Is er een oplossing ? ja, die is er al jaren, namelijk deze cadeau kaarten  als elektronisch geld te bestempelen (cadeaukaarten binnen een circuit zijn geen elektronisch geld, voorbeeld V&D, je kon de kaart alleen kopen bij V&D en uitgeven bij V&D en zo zijn er nog zo velen en voor de papierencadeau bon gelden helemaal oude regels volgens ons ergens uit 1967 en zijn dus nooit elektronisch geld, niet meer van deze tijd dus).

Frans Lieshout Financieel BV is nauw betrokken geweest bij het opzetten van de First Electronic E-Money Trust, afgekort FEET nu inmiddels Intersolve-EGI BV onderdeel van Intersolve BV. Los van de voordelen van elektronisch geld welke  er zijn voor de consument, ten opzichte van de papierencadeau bon, zoals bijvoorbeeld je hoeft niet alles in een keer uit te geven. Je koopt op een kaart met een waarde van € 50,00 iets van € 23,00 blijft het restant ad € 27,00 op de kaart staan als een tegoed dit in tegenstelling van de papieren bon waar je de volledige bedrag van de bon, in dit voorbeeld dus € 50,00 moet opmaken (liefst meer) anders ben je het restant bedrag gewoon kwijt. Eerlijkheidshalve moeten we daar wel bij vermelden dat dit een van de redenen was om te beginnen met de papieren cadeaubon, mensen stimuleren om net even wat meer te besteden dan de waarde van deze papieren cadeaubon, waarop zich niets mis mee is.

Waar Frans Lieshout Financieel BV wel bezwaar tegen maakt is dat deze gelden heden ten dagen nog steeds opgaan in de bedrijfsvoering. Wij zien het als een vorm van kredietverlening over de hoofden van de consument zonder dat men zich daar echt bewust van is.

Maar ook dit is niet precies waar het Frans Lieshout Financieel BV om gaat. Het belangrijkste vinden wij dat het saldo van de cadeaukaart van de consument blijft ! Tot dat hij of zij besluit het uit te geven. Het saldo moet ook voor 100% worden gegarandeerd.

Dit kan worden bereikt door de saldi te bewaren op een rekening van een stichting derden gelden welke wordt beheerd en geadministreerd door bijvoorbeeld Intersolve-EGI*. Deze derden rekening wordt strikt gescheiden gehouden van de dagelijkse bedrijfsvoering van de eigenaar, uitgever en beheerder van de elektronische cadeaukaart. Om dit te mogen en kunnen doen heeft Intersolve-EGI een vergunning van de Nederlandse Bank om elektronisch geld uit te geven en dit te beheren. De Nederlandse Bank is ook toezichthouder.

Wat wij als Frans Lieshout Financieel BV met dit artikel vooral willen duidelijk maken is, dat als bijvoorbeeld de organisatie achter de kaart failliet zou gaan de consument het saldo van de kaart op het moment van het faillissement, kan terug vragen bij de beheerder van de kaart (Het uit te keren bedrag is wel afhankelijk van het saldo welke op het moment van faillissement op de kaart stond en hoe lang men de kaart in bezit heeft er kunnen namelijk (na verloop van tijd) bij terugbetalen administratiekosten in rekening worden gebracht) maar de consument is zijn of haar geld tenminste niet (in ieder geval niet volledig) kwijt, dit in tegenstelling tot wat er met de papieren bon en de huidige niet elektronisch geld cadeaukaarten wel het geval is.

Frans Lieshout Financieel BV kan bedrijven adviezen geven op het gebied van elektronisch geld. Adviezen zoals,wanneer is een cadeaukaart bijvoorbeeld elektronisch geld maar ook waarom het ook beter, slimmer en veiliger is om een en ander via een stichting derden gelden rekening te beheren.

Al met al zouden alle cadeaukaarten in onze visie als elektronisch geld moeten worden bestempeld, al is het alleen al om de consument beter te beschermen. Helaas zien wij nog niet 1,2,3 gebeuren. Omdat te laten gebeuren zullen er nog wel wat regels aangepast moeten worden, denken wij. Zoals die over wel of geen vrijval en wanneer mag de provisie over de verkoop en gebruik van de kaart genomen worden.

Dit zijn discussies waar niet zo snel antwoorden voor op handen zijn maar wel denkt Frans Lieshout Financieel BV dat de gelden van cadeaukaarten, zo snel mogelijk gescheiden moeten worden van de dagelijkse bedrijfsvoering van bedrijven.

*
Wij gebruiken Intersolve-EGI BV als voorbeeld aangezien deze volgens ons de enige in Nederland is met de juiste vergunning en ook daadwerkelijk werkt met derden gelden rekeningen.