Elektronischgeld

Frans Lieshout heeft zich de laatste jaren veelvuldig met en de ontwikkelingen rondom elektronischgeld beziggehouden.

Maar wat is nu precies “elektronisch geld” en wat kunnen we er mee, onderstaand de definitie welke de De Nederlandse Bank er aan geeft

Definitie
U verricht activiteiten als elektronischgeldinstelling, indien u, geen bank zijnde, uw bedrijf maakt van het ter beschikking verkrijgen van gelden in ruil waarvoor elektronisch geld (bijvoorbeeld een chipknip) wordt uitgegeven. Van belang is dat met het elektronisch geld betaaltransacties kunnen worden verricht die worden aanvaard door anderen dan degene die het uitgeeft.

Een elektronischgeldinstelling is aanbieder van het financiële product ‘elektronisch geld’. ‘Elektronisch geld’ is een geldswaarde die is opgeslagen op een elektronische drager of die op afstand is opgeslagen in een centrale rekeningadministratie. Elektronisch geld is bedoeld voor het verrichten van betaaltransacties. Voorbeeld is een elektronische cadeaukaart waar een bedrag op wordt geplaatst en waarmee vervolgens kan worden betaald bij verschillende acceptanten, eventueel ook via internet.

Het ‘ter beschikking verkrijgen van gelden’ duidt erop dat de afnemer van het elektronisch geld de uitgever daarvan moet betalen voor het elektronische geld. Degene die dus Loyalty systemen (elektronische spaarsystemen) exploiteert, verricht daarmee dus geen activiteit die is aan te merken als het uitoefenen van het bedrijf van elektronischgeldinstelling. Onder het criterium ‘betalen bij anderen dan degene die het elektronisch geld uitgeeft’ wordt verstaan: het met het elektronisch geld kunnen betalen bij een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, dan degene die het elektronischgeld uitgeeft.

en dit is de definitie welke men op Wikipedia kan terug vinden,

Elektronisch geld (ook bekend als e-cash, E-geld, elektronische valuta, elektronische munt, digitaal geld of digitale valuta) is geld dat volledig elektronisch wordt uitgewisseld. Meestal wordt hierbij gebruikgemaakt van computernetwerken zoals het internet. Electronic Funds Transfer (EFT), giraal geld en digitaal goud zijn voorbeelden van elektronisch geld. Ook is het een verzamelnaam voor financiële cryptografie en verwante technologieën.

Al met al maken deze definities het niet makkelijker om precies te weten wat men er nu wel of niet mee kan c.q. mag, ook de gevonden definities op ENCYCLO.NL maken dat niet beter.

Ook is het verkrijgen voor een vergunning tot het mogen beheren en uitgeven van elektronisch geld best een langdurig proces , tot nu toe zijn er twee instellingen welke, zoals het zo mooi heet elektronisch geld mogen uitgeven, te weten

Intersolve EGI BV te Woudenberg. ( Bijvoorbeeld de Boekenbon)
InterEGI BV te Utrecht (voornamelijk gebruikt voor de al weer verdwenen ChipKnip).

Ook mogen banken elektronisch geld uitgeven, als onderdeel van hun vergunning maar tonen tot nu toe weinig of geen interesse.

Frans Lieshout is in vrij vroeg stadium betrokken geraakt bij de aanvraag van de vergunning (deze is indertijd ingediend door First Electronic E-money Trust).
FEET is in juli 2014 overgenomen door Intersolve en gaat nu verder onder de naam Intersolve EGI BV.

Op deze link van De Nederlandse Bank kunt u alvast meer informatie terug vinden.

Heeft u nu naar aanleiding van deze link vragen, stel deze dan door middel van een mail maar bellen kan natuurlijk ook +31 6 2240 6833