Adviezen

Door de functies die ik heb bekleed tijdens mijn loopbaan heb ik ruime ervaring opgedaan met het adviseren, organiseren en initiëren, begeleiden van veranderingen c.q. reorganisaties (kijk voor meer info op mijn Linkedin-profiel).

Nadat ik mij had gevestigd als zelfstandig adviseur ben ik onder andere betrokken geweest bij het opzetten van een Filmtheater in Almere genaamd Cinescope (helaas alweer gesloten) maar heb ook bedrijven geadviseerd op het gebied van de keuze welke financiële software het beste bij het bedrijf zou passen maar ook welke strategie goed voor het bedrijf zou zijn.

Als laatste wil ik hier niet vergeten te vermelden dat ik ook betrokken ben geweest bij het opzetten van de elektronisch geld instelling FEET (nu Intersolve EGI) bij deze onder toezicht van de DNB staande instelling was ik in eerste instantie verantwoordelijk om de interne procedures en controle op te zetten maar ook in een later stadium als financieel directeur (na goedkeuring DNB).

In de loop der jaren is het mij wel duidelijk geworden dat het opzetten en reorganiseren van bedrijven mij veel voldoening heeft gegeven en nog steeds geeft.

Denk zelf ook dat mijn kennis van compliance en wetgeving (WFT en WWFT) veel bedrijven tot hulp zou kunnen zijn.

Heeft u na bovenstaande gelezen te hebben nog vragen neem dan contact met me, dit kan door een mail te sturen of mij te bellen (+31 6 2240 6833).