De Nederlandse Bank, Frederiksplein Amsterdam

Onder toezicht staan van DNB

Onderstaand bericht hebben wij van de site van de Nederlandse Bank, het lijkt Frans Lieshout Financieel BV een goed plan voor elke elektronisch en betaalinstelling tijd om hun web teksten eens goed onder de loep te nemen.

Ook zien wij steeds vaker bij websites over crowdfunding geen enkele melding of het wel of geen vrijgestelde dienst is !

Informatieverstrekking over het onder toezicht staan van DNB

Nieuwsbericht
Datum 22 maart 2016

Betaalinstellingen moeten op een correcte, duidelijke en niet misleidende manier informeren over de vergunning van DNB.

De laatste tijd heeft DNB enkele betaalinstellingen aangesproken op hun websitetekst over het onder toezicht staan van DNB. Deze teksten voldeden namelijk niet aan de wettelijke eisen tot  ‘correct, duidelijk en niet misleidend woordgebruik’, conform artikel 4:19 van de Wft. Daarbij is het niet toegestaan het logo van DNB te gebruiken. Dit op basis van het merkenrecht.

Informatie: correct, duidelijk en niet misleidend
Een financiële instelling mag aan klanten uitsluitend correcte, duidelijke en niet misleidende informatie verstrekken over een financieel product of financiële dienst. Dit geldt ook voor reclame-uitingen en voor informatie over het toezicht van DNB. Betaalinstellingen die informatie verstrekken over het feit dat zij onder toezicht van DNB staan kunnen de volgende verklaring opnemen:

[Naam] is geautoriseerd door De Nederlandsche Bank als betaalinstelling onder de Europese Verordening van de Payment Services Directive/PSD.

[Met een referentie naar het openbaar register van DNB]

Het is niet verplicht om deze nauwkeurige verklaring te gebruiken, maar het is wel belangrijk dat op een correcte, duidelijke en niet misleidende manier informatie wordt versterkt over de vergunning die door DNB is verstrekt.

Informatieverstrekking door niet onder toezicht staande instellingen
Overigens staan vrijgestelde betaaldienstverleners niet onder toezicht van DNB. Vrijgestelde betaaldienstverleners die informatie verstrekken over het feit dat zij als vrijgestelde betaaldienstverleners zijn opgenomen in het openbaar register van DNB kunnen de volgende verklaring opnemen:

[Naam] is een vrijgestelde betaaldienstverlener en valt niet onder het toezicht van De Nederlandsche Bank.

[Met een referentie naar het openbaar register van DNB]

Informatieverstrekking door buitenlandse betaalinstellingen
Op buitenlandse betaalinstellingen die actief zijn in Nederland, houdt DNB alleen integriteitstoezicht op de activiteiten van deze buitenlandse betaalinstelling in Nederland. Deze betaalinstellingen kunnen de volgende verklaring opnemen:

[Naam] is een betaalinstelling die is geautoriseerd door [naam buitenlandse toezichthouder die de vergunning voor betaalinstelling heeft verstrekt] en is op basis van het Europees paspoort actief in Nederland. Het toezicht door De Nederlandsche Bank beperkt zich tot integriteitstoezicht op de activiteiten in Nederland.

[Met een referentie naar het openbaar register van DNB]

Ook voor deze instellingen is het belangrijk dat klanten en derden op een correcte, duidelijke en niet misleidende manier informatie wordt versterkt over het toezicht dat DNB uitvoert.

Verwachtingen
DNB vraagt betaalinstellingen te controleren of websiteteksten en andere teksten ‘correct, duidelijk en niet misleidend’ zijn conform artikel 4:19 van de Wft. En deze waar nodig aan te passen, bijvoorbeeld conform de hierboven gegeven voorbeelden. Verder doet DNB het verzoek om het DNB-logo niet te gebruiken op websites en anderszins.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de uitvoerend toezichthouders van betaalinstellingen via infobetaalinstelling@dnb.nl .