De Nederlandse Bank, Frederiksplein Amsterdam

Do’s en Don’ts vrijgestelde betaaldienstverleners

Het bericht op deze pagina komt van de site van de Nederlandse Bank door je te abonneren op hun nieuwsbrief , als je dat wilt, kun je deze in de toekomst zelf te ontvangen.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen betaaldienstverleners een vrijstelling krijgen van de vergunningplicht. Betaaldienstverleners die actief willen worden onder de vrijstelling, moeten dit met het kennisgevingsformulier melden aan DNB.

Voorwaarden voor vrijstelling
Iedereen die het bedrijf van betaaldienstverlener wil uitoefenen in Nederland, dient in beginsel over een vergunning van DNB te beschikken. Dit vereiste vloeit voort uit de Wet op het financieel toezicht (Wft). Onder bepaalde voorwaarden kan een betaaldienstverlener echter worden vrijgesteld van deze vergunningplicht én van het toezicht van DNB. De voorwaarden voor deze vrijstelling vindt u in artikel 1a van de Vrijstellingsregeling Wft. Voorwaarden zijn onder meer:

  • de betaaldiensten worden uitsluitend verleend in Nederland;
  • het gemiddelde van het totale bedrag van betalingstransacties dat de betaaldienstverlener verricht is niet hoger dan EUR 3.000.000,- per maand;
  • de gelden van betaaldienstgebruikers (derdengelden) dienen (volledig) te worden zeker gesteld.

Als een betaaldienstverlener aan alle voorwaarden voldoet, schrijft DNB haar in als vrijgestelde betaaldienstverlener in het openbaar register van DNB. Een vrijgestelde betaaldienstverlener staat niet onder toezicht van DNB.

Kennisgeving vrijstelling
Betaaldienstverleners die actief willen worden onder de vrijstelling, moeten dit melden aan DNB met gebruikmaking van het kennisgevingsformulier van DNB. Aan de hand van dit recent vernieuwde formulier krijgt u duidelijk in beeld wat de voorwaarden voor de vrijstelling zijn én welke informatie u bij DNB moet aanleveren. U wordt daarbij nadrukkelijk verzocht niet alleen na te gaan of u aan de vrijstellingscriteria voldoet, maar ook om te analyseren of uw onderneming zich wel kwalificeert als betaaldienstverlener. Het komt namelijk regelmatig voor dat DNB naar aanleiding van een kennisgeving tot de conclusie komt dat de aanvrager in het geheel geen betaaldienstverlener is en daarom niet kan worden ingeschreven in het register.

Formulier
U moet het kennisgevingsformulier volledig invullen en alle benodigde informatie indienen. DNB kan u niet helpen bij het maken van de gevraagde analyses en raadt u daarom aan om desgewenst hiervoor een (juridisch) deskundige in te schakelen. Voor vragen over het kennisgevingsformulier, kunt u mailen naar: markttoegang@dnb.nl .

Meer informatie over de vrijstellingsregels vindt u in Open Boek Toezicht. Hier leest u ook een uitgebreide omschrijving van alle voorwaarden voor de vrijstellingsregeling.

Heeft u vragen met betrekking tot het invullen kan Frans Lieshout Financieel BV u hierbij behulpzaam zijn.