Flexibilisering arbeidsmarkt gaat gepaard met daling arbeidsinkomensquote

DNB heeft vandaag een artikel gepubliceerd over hoe de flexibilisering het arbeidsinkomensquote beïnvloed. !

Iets waar Frans Lieshout Financieel BV geen jaren voor nodig had om deze conclusie te trekken wij beweren al jaren dat het een, gewoon een logisch gevolg is van het ander.

Wel is het goed om te lezen dat nu eindelijk zo een belangrijk instituut als de DNB deze conclusie publiceert. Nu maar hopen dat hier iets aan gedaan gaat worden zoals betere bescherming van de zelfstandig ondernemer.

DNBulletin: Flexibilisering arbeidsmarkt gaat gepaard met daling arbeidsinkomensquote

Uit een analyse van gegevens van acht Nederlandse bedrijfstakken over de periode 1996-2015 blijkt dat de daling van de arbeidsinkomensquote (AIQ) samenhangt met de toegenomen flexibilisering van de arbeidsmarkt. Een mogelijke verklaring hiervan is de zwakkere onderhandelingspositie van werkenden in de flexibele schil ten opzichte van werknemers met een vast dienstverband. Lees meer

Druk op de lees meer knop om meer te lezen u wordt dan omgeleid naar de website van de Nederlandse Bank.

Aanvraag vergunning DNB

Je kunt tegenwoordig steeds meer informatie terugvinden op de site van de DNB over het aanvragen van vergunningen voor financiële en elektronisch geldinstellingen. Zelfs op You Tube zijn ze actief zoals hieronder blijkt.

Maar daar ben je er natuurlijk nog lang niet mee kijk daarvoor ook bijvoorbeeld  op de site van de DNB zelf.

Klik hier voor betaalinstellingen en hier voor een elektronisch geld instelling.

Lees vooral, voor dat je ergens ook aan begint de definities voor een betaal of elektronisch geldinstelling goed door, zoals deze momenteel door de DNB worden aangehouden.

Al met al kan het zelfs dan nog knap ingewikkeld en tijdrovend zijn daarom kan Frans Lieshout u daar op alle momenten behulpzaam zijn.

Wilt u meer weten neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier:

[bestwebsoft_contact_form]

Wij reageren zo snel als mogelijk !

9 miljoen aan saldo op cadeaukaarten weg.

Misschien een beetje late reactie van Frans Lieshout Financieel BV over de teloorgang van V & D en daarmee tegelijk het vernietigen van, als wij het goed uit de kranten hebben begrepen, 9 miljoen euro aan tegoeden op cadeaukaarten.

Dit is geen nieuw probleem, dit gebeurde in Nederland al eerder bij bijvoorbeeld de Free Record Shop, zaak failliet !! cadeaukaarten niets meer waard!. Ook na een eventuele overname blijkt vaak dat de nieuwe eigenaar niet de schuld c.q. de tegoeden op deze kaarten overneemt.

Wat ons daar allereerst bij opvalt is dat het wel lijkt of als iedereen zijn of haar verlies zonder enig protest accepteert. Misschien ligt dat aan het feit dat degene die de cadeaukaart heeft, deze niet zelf heeft gekocht en de persoon die de kaart gekocht heeft zoiets heeft van dat geld was ik toch al kwijt. De hoogte van het bedrag op de kaart kan mede een reden zijn maar het feit blijft dat het geld van de consument is weg !!

Programma’s als KASSA of RADAR of welk consumenten programma dan ook besteden er weinig of geen aandacht op TV aan. Is er dan geen oplossing ? Nu, achteraf voor deze bonnen niet meer. Er zijn dan wel allerlei bedrijven die de consument willen paaien (let op! altijd voor hun eigen gewin) en derhalve de bonnen wel willen aannemen maar voor bijvoorbeeld de helft van de waarde of iets dergelijks maar daar gaat het Frans Lieshout Financieel BV niet om.

Frans Lieshout Financieel BV stelt zich wel de vraag hoe, is het heden ten dagen nog mogelijk dat bedrijven het geld van de consument kunnen en mogen gebruiken voor hun dagelijkse bedrijfsvoering ? Dat is toch echt niet meer van deze tijd. Is er een oplossing ? ja, die is er al jaren, namelijk deze cadeau kaarten  als elektronisch geld te bestempelen (cadeaukaarten binnen een circuit zijn geen elektronisch geld, voorbeeld V&D, je kon de kaart alleen kopen bij V&D en uitgeven bij V&D en zo zijn er nog zo velen en voor de papierencadeau bon gelden helemaal oude regels volgens ons ergens uit 1967 en zijn dus nooit elektronisch geld, niet meer van deze tijd dus).

Frans Lieshout Financieel BV is nauw betrokken geweest bij het opzetten van de First Electronic E-Money Trust, afgekort FEET nu inmiddels Intersolve-EGI BV onderdeel van Intersolve BV. Los van de voordelen van elektronisch geld welke  er zijn voor de consument, ten opzichte van de papierencadeau bon, zoals bijvoorbeeld je hoeft niet alles in een keer uit te geven. Je koopt op een kaart met een waarde van € 50,00 iets van € 23,00 blijft het restant ad € 27,00 op de kaart staan als een tegoed dit in tegenstelling van de papieren bon waar je de volledige bedrag van de bon, in dit voorbeeld dus € 50,00 moet opmaken (liefst meer) anders ben je het restant bedrag gewoon kwijt. Eerlijkheidshalve moeten we daar wel bij vermelden dat dit een van de redenen was om te beginnen met de papieren cadeaubon, mensen stimuleren om net even wat meer te besteden dan de waarde van deze papieren cadeaubon, waarop zich niets mis mee is.

Waar Frans Lieshout Financieel BV wel bezwaar tegen maakt is dat deze gelden heden ten dagen nog steeds opgaan in de bedrijfsvoering. Wij zien het als een vorm van kredietverlening over de hoofden van de consument zonder dat men zich daar echt bewust van is.

Maar ook dit is niet precies waar het Frans Lieshout Financieel BV om gaat. Het belangrijkste vinden wij dat het saldo van de cadeaukaart van de consument blijft ! Tot dat hij of zij besluit het uit te geven. Het saldo moet ook voor 100% worden gegarandeerd.

Dit kan worden bereikt door de saldi te bewaren op een rekening van een stichting derden gelden welke wordt beheerd en geadministreerd door bijvoorbeeld Intersolve-EGI*. Deze derden rekening wordt strikt gescheiden gehouden van de dagelijkse bedrijfsvoering van de eigenaar, uitgever en beheerder van de elektronische cadeaukaart. Om dit te mogen en kunnen doen heeft Intersolve-EGI een vergunning van de Nederlandse Bank om elektronisch geld uit te geven en dit te beheren. De Nederlandse Bank is ook toezichthouder.

Wat wij als Frans Lieshout Financieel BV met dit artikel vooral willen duidelijk maken is, dat als bijvoorbeeld de organisatie achter de kaart failliet zou gaan de consument het saldo van de kaart op het moment van het faillissement, kan terug vragen bij de beheerder van de kaart (Het uit te keren bedrag is wel afhankelijk van het saldo welke op het moment van faillissement op de kaart stond en hoe lang men de kaart in bezit heeft er kunnen namelijk (na verloop van tijd) bij terugbetalen administratiekosten in rekening worden gebracht) maar de consument is zijn of haar geld tenminste niet (in ieder geval niet volledig) kwijt, dit in tegenstelling tot wat er met de papieren bon en de huidige niet elektronisch geld cadeaukaarten wel het geval is.

Frans Lieshout Financieel BV kan bedrijven adviezen geven op het gebied van elektronisch geld. Adviezen zoals,wanneer is een cadeaukaart bijvoorbeeld elektronisch geld maar ook waarom het ook beter, slimmer en veiliger is om een en ander via een stichting derden gelden rekening te beheren.

Al met al zouden alle cadeaukaarten in onze visie als elektronisch geld moeten worden bestempeld, al is het alleen al om de consument beter te beschermen. Helaas zien wij nog niet 1,2,3 gebeuren. Omdat te laten gebeuren zullen er nog wel wat regels aangepast moeten worden, denken wij. Zoals die over wel of geen vrijval en wanneer mag de provisie over de verkoop en gebruik van de kaart genomen worden.

Dit zijn discussies waar niet zo snel antwoorden voor op handen zijn maar wel denkt Frans Lieshout Financieel BV dat de gelden van cadeaukaarten, zo snel mogelijk gescheiden moeten worden van de dagelijkse bedrijfsvoering van bedrijven.

*
Wij gebruiken Intersolve-EGI BV als voorbeeld aangezien deze volgens ons de enige in Nederland is met de juiste vergunning en ook daadwerkelijk werkt met derden gelden rekeningen.

Onder toezicht staan van DNB

Onderstaand bericht hebben wij van de site van de Nederlandse Bank, het lijkt Frans Lieshout Financieel BV een goed plan voor elke elektronisch en betaalinstelling tijd om hun web teksten eens goed onder de loep te nemen.

Ook zien wij steeds vaker bij websites over crowdfunding geen enkele melding of het wel of geen vrijgestelde dienst is !

Informatieverstrekking over het onder toezicht staan van DNB

Nieuwsbericht
Datum 22 maart 2016

Betaalinstellingen moeten op een correcte, duidelijke en niet misleidende manier informeren over de vergunning van DNB.

De laatste tijd heeft DNB enkele betaalinstellingen aangesproken op hun websitetekst over het onder toezicht staan van DNB. Deze teksten voldeden namelijk niet aan de wettelijke eisen tot  ‘correct, duidelijk en niet misleidend woordgebruik’, conform artikel 4:19 van de Wft. Daarbij is het niet toegestaan het logo van DNB te gebruiken. Dit op basis van het merkenrecht.

Informatie: correct, duidelijk en niet misleidend
Een financiële instelling mag aan klanten uitsluitend correcte, duidelijke en niet misleidende informatie verstrekken over een financieel product of financiële dienst. Dit geldt ook voor reclame-uitingen en voor informatie over het toezicht van DNB. Betaalinstellingen die informatie verstrekken over het feit dat zij onder toezicht van DNB staan kunnen de volgende verklaring opnemen:

[Naam] is geautoriseerd door De Nederlandsche Bank als betaalinstelling onder de Europese Verordening van de Payment Services Directive/PSD.

[Met een referentie naar het openbaar register van DNB]

Het is niet verplicht om deze nauwkeurige verklaring te gebruiken, maar het is wel belangrijk dat op een correcte, duidelijke en niet misleidende manier informatie wordt versterkt over de vergunning die door DNB is verstrekt.

Informatieverstrekking door niet onder toezicht staande instellingen
Overigens staan vrijgestelde betaaldienstverleners niet onder toezicht van DNB. Vrijgestelde betaaldienstverleners die informatie verstrekken over het feit dat zij als vrijgestelde betaaldienstverleners zijn opgenomen in het openbaar register van DNB kunnen de volgende verklaring opnemen:

[Naam] is een vrijgestelde betaaldienstverlener en valt niet onder het toezicht van De Nederlandsche Bank.

[Met een referentie naar het openbaar register van DNB]

Informatieverstrekking door buitenlandse betaalinstellingen
Op buitenlandse betaalinstellingen die actief zijn in Nederland, houdt DNB alleen integriteitstoezicht op de activiteiten van deze buitenlandse betaalinstelling in Nederland. Deze betaalinstellingen kunnen de volgende verklaring opnemen:

[Naam] is een betaalinstelling die is geautoriseerd door [naam buitenlandse toezichthouder die de vergunning voor betaalinstelling heeft verstrekt] en is op basis van het Europees paspoort actief in Nederland. Het toezicht door De Nederlandsche Bank beperkt zich tot integriteitstoezicht op de activiteiten in Nederland.

[Met een referentie naar het openbaar register van DNB]

Ook voor deze instellingen is het belangrijk dat klanten en derden op een correcte, duidelijke en niet misleidende manier informatie wordt versterkt over het toezicht dat DNB uitvoert.

Verwachtingen
DNB vraagt betaalinstellingen te controleren of websiteteksten en andere teksten ‘correct, duidelijk en niet misleidend’ zijn conform artikel 4:19 van de Wft. En deze waar nodig aan te passen, bijvoorbeeld conform de hierboven gegeven voorbeelden. Verder doet DNB het verzoek om het DNB-logo niet te gebruiken op websites en anderszins.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de uitvoerend toezichthouders van betaalinstellingen via infobetaalinstelling@dnb.nl .